Roar Kjærnstad er født i 1975 og har sin utdannelse fra  The Royal Academy, Antwerp, Belgium fra 2001 til 2004. Og fra Nansenskolen Lillehammer Art Line fra 1996 til 1997.
Roars artistiske utrykk er en kombinasjon av abstrakt og figurativ form.

Her er link til Roars Hjemmeside https://kjernstad.com/forside/