Bernt Snorre Johansen født 1960 er utdannet fotograf, han tok sin utdannelse ved Strømmen vgs. i 77-78. Han har drevet som portrettfotograf og selvstendig næringsdrivende i 27 år. Hvorav han også har tatt fagbrev. Ved siden av kameralinsen, som har vært Bernt Snorres hovedmedium , har han også brukt pensel og pallett. Slik sett har Bernt Snorres kunstneriske uttrykk vært tosidig. Med fotografiet fanger han øyeblikket, i maleriet eller tegningen setter han et nærblikk på landskapet og samfunnet. Oljemaleriet er det medium som har presset seg frem og er blitt hans interesse de siste årene. Dette har medført til at han har studert i godt voksen alder ved Christiania kunstakademi og i dag jobber som bildekunstner på heltid.